Åpningstider 2018

Overnatting må forhåndsbestilles


Vinter 2018

17 mars - 1 .april


Sommer 2018

1.juli - 26. august