Bli med på tur!

Vintersesong

Våre vinteraktiviteter går fra oktober og ut april.
Litt etter værgudenes lyst og luner!!

Sommersesong

Er fra ca. midten av juni til midten av august.

Høsten

Vi har ridning på forespørsel hele høsten, høstferie ukene har vi åpent for ridning hver dag.

Oversikt over datoer finner du på vår hjemmeside.